Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a legjobbtrakesz.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Milyen egy jó traktor? – „Kell egy traktor ingyen?”

#legjobbtrakesz

Részvételi- és játékszabályzat

 

Az AXIÁL Kft. „Milyen egy jó traktor? – Kell egy traktor ingyen?” játékában (a továbbiakban: „Játék”) a résztvevők feladata a www.legjobbtrakesz.hu weboldalon található kérdőív kitöltése a játékra létrehozott weboldalon.

 

1. A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője

A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője az Axiál Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg 03-09-104169, székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147., továbbiakban „Szervező” vagy „Lebonyolító”).

 

2. A Játékban való részvétel feltételei

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve az AXIÁL Kft., illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő további gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, alkalmazottai és mindezek (Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

A Játékosoknak a www.legjobbtraktor.hu weboldalon található kérdéssorra kell válaszolniuk. A nyereményjátékon csak azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kérdésre válaszolnak.

A weboldalon megadott információkat a Szervező bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja át.

A játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul, ahhoz hogy a kérdéssorban megadott válaszokat az AXIÁL Kft. marketingtevékenység céljából felhasználhassa saját, illetve külső médiumokban való megjelenések során. A játékos díjazásra igényt nem tart, erről jelen Részvételi- és játékszabályzat elfogadásával kifejezetten lemond.

A Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. július 8 napjától 2019 július hó 31 napjáig tart.

 

4. Nyeremények

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

A sorsoláson minden olyan játékos részt vesz, aki a játék ideje alatt az az 2019.07.08. 0:00-tól 2019.07.31 23:59 a weboldalon található kérdéssort kitölti.

Fődíj: egy 50 üzemórás traktor próba. Ennek keretében a nyertes saját gazdaságában, vagy az általa megjelölt területen 50 üzemóráig vagy maximum egy hétig használhatja a teszt traktort.

A Szervező vállalja, hogy 100-130 lóerő teljesítmény kategóriából biztosít gépet, a gép nem feltétlenül „null-üzemórás”.

A géppróbára speciális szabályok vonatkoznak, így a Nyertes mellett további 2 fő Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. Ha a Nyertes nem felel meg a géppróba feltételeinek, úgy az 1. számú Tartaléknyertes lép a helyébe és így tovább.

A géppróbával kapcsolatos lényeges szabályok, és feltételek:

 • A traktort csak az arra jogosult személy kezelheti. Az ehhez szükséges okmányokat a Nyertes köteles bemutatni Szervező felhívására.
 • Szervező vállalja, hogy a képesítéssel rendelkező Nyertesnek kezelési- és karbantartási oktatást ad az adott gépre vonatkozóan, még annak használatba vétele előtt. A gépet kizárólag képesítéssel, vezetői engedéllyel és szakértelemmel rendelkező személy kezelheti, akiért Nyertes felelősséget vállal.
 • Harmadik személy részére a használatot Szervező engedélye nélkül Nyertes nem engedheti át. A gépet Nyertes saját területén használhatja 50 üzemóráig vagy egy hétig (ami előbb bekövetkezik), Szervező a traktorhoz további munkaeszközöket nem biztosít.
 • Amennyiben a Nyertesnek nincs saját megművelendő területe, úgy lehetőséget biztosítunk arra, hogy munkáltatójának előzetes írásbeli hozzájárulásával, a munkahelyén próbálja ki.
 • Nyertes vállalja, hogy a gépet csak a teljesítményének megfelelő munkaeszközökkel használja.
 • Szervező fenntartja a jogot, a traktor típusának és teljesítményének megváltoztatására.
 • A gép átadás-átvételének megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás- átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tesztgép műszaki állapotát.
 • A Nyertes feltétlen felelősséget vállal a tesztgépért, annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes visszaadásáig.
 • A napi karbantartások, illetve az üzemanyag költsége Nyertest terheli,
 • A gépteszt időtartama alatt a kárveszélyt Nyertes viseli.
 • A gép átadás-átvételére Szervező telephelyeinek egyikén kerül sor.  
 • A gépteszt további, részletes feltételeit Szervező a Nyertessel ismerteti.

További nyeremények:

 • 5 darab ajándékcsomag, körülbelül 20 ezer forint értékben

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Valamennyi sorsolás a Szervező székhelyén történik. A sorsolás nem nyilvánosak.

A nyertesek listája a sorsolást követően a www.legjobbtrakesz.hu  oldalon válik elérhetővé.

 

5. Információk

A játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Játék weboldalán: www.legjobbtrakesz.hu/aszf

A Szervező a játék ideje alatt az alábbi információs csatornát biztosítja a Játékosok számára:

E-mail:

 

6. Adatvédelem

A Játékosok a részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelők adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek értesítése és az eredményhirdetésig érkező reklamációk kezelése céljából.

Az adatokat csak és kizárólag a Játék intézéséhez használja fel a Szervező.

 

Amennyiben a Játékos kifejezetten hozzájárul, úgy a megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám), Szervező marketing célokra és személyre szabott ajánlatokkal való megkeresésre használhatja 2019. szeptember 30 napjáig.

Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

További adatkezeléssel kapcsolatos információk: https://www.axial.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

 

7. Egyebek

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

 

Baja, 2019.07.05.
 

AXIÁL KFT.
Szervező